Zbavte sa starostí so spracovaním a vykazovaním výkonov na zdravotné poisťovne
Spracujeme vaše dáta podľa aktuálnych metodických usmernení UDZS a zdravotných poisťovní.
Poradíme pri výbere laboratórnych vyšetrení
Poradíme v oblasti pravidiel vykazovania laboratórnych vyšetrení na základe aktuálnych záväzných pravidiel zdravotných poisťovní
Efektívna komunikácia so zdravotnými poisťovňami
Kontakt so zdravotnými poisťovňami.
Efektívne vykazovanie výkonov.
Optimalizácia zúčtovania na zdravotné
poisťovne.
SYNERGIS SLOVAKIA s.r.o.
Gajova 4, 811 09 Bratislava
Slovak Republic
© 2014 Synergis - All rights reserved
Created by vaselogo.sk
+421 221 299 501

podatelna@synergis.sk
Kontaktujte nás:

nevyplnené políčko!
nevyplnené políčko!
nevyplnené políčko!
pošli správu